• Informacje ogólne

Projekty zakończone

Projekty EFS zakończone w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mławie

  • Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie mławskim (I)” – współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś Priorytetowa I – Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego
Utworzono: 2013-07-01 12:09 | Redagował: Oktawian Bińkiewicz 2016-05-02 12:53
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 2348

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl