• Informacje ogólne

Projekty zakończone

   

Człowiek – najlepsza inwestycja

OGŁOSZENIE

Powiatowy Urząd Pracy w Mławie informuje, iż realizuje projekt systemowy:

 „Aktywni w drodze do sukcesu”

współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 6.1.3 „Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Powiatowy Urząd Pracy w Mławie zaprasza do udziału osoby bezrobotne chętne do udziału w projekcie.

W 2013 roku wsparcie kierowane jest do osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mławie, w tym w szczególności osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, to jest:

  • bezrobotnych do 30 roku życia,
  • bezrobotnych długotrwale,
  • bezrobotnych powyżej 50 roku życia.

 Proponowane formy wsparcia:

  • poradnictwo zawodowe,
  • staże,
  • szkolenia zawodowe grupowe,
  • szkolenia ABC Przedsiębiorczości,
  • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.

Okres realizacji projektu systemowego: 01.01.2008 – 31.12.2013

Kontakt osób zainteresowanych:

Powiatowy Urząd Pracy w Mławie

Centrum Aktywizacji Zawodowej

ul. Wyspiańskiego 7

tel. 023655-19-96, 023654-34-01

 

 

Utworzono: 2013-07-01 12:09 | Redagował: Oktawian Bińkiewicz 2015-03-27 11:52
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 1518

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl